Werd lid van De Losse Groepen!

 • Posted on: 14 January 2015
 • By: losseadmin

Opgeletj !! Vanaf 2014 moet elke losse groep hem inschroiven ba 't stad. De Losse Groepen zen domei 't akkoerd gegoon omdat alle poentjen van 't Charterelle opgenoemen zen in het stoetreglement. Ni alle stoetkommossorissen weiten hoe dat da reglement zjust inienzitj, en door kommen batoid kweddelen van. Tein zemmen in ons gat gebeiten en steinemen de geviseirde losse groep.

FOTAUKES RIBBEDEBIE

 • Posted on: 9 February 2014
 • By: losseadmin

De fotaukes die de groepen op onze site gepost hemmen zen ribbedebie. Da komt omda den ienen of de anderen teppen in Sjinka Poenka (wo da ze gerrekes in de kaffèboeien sleipen) onze site gehackt heit. Mor alles stoo nog op onze gehoime server op 't oiland Chipka en onze webmaster es on't desteren ver alles weir on orde te kroigen.
Het bestier

LID BLEIVEN VAN DE LOSSE GROEPEN (CHARTERELLE)?

 • Posted on: 15 January 2014
 • By: losseadmin

Wie da ver 2016 lid wiltj bleiven van ons verienigink, die de belangen van de losse groepen verdeidigt, moet da meldjen op ons vergering een oontal weiken veiren karnaval, ieveranst in zjannewoore. Ge kroigt op tasj een oitnoidigink! 
 
Nieve leiden moeten oeik 5 euro betolen, d'aad gediendjen bleiven gratis lid!
 
Registreiren op onze site wiltj ni zeggen da ge lid zet!
 
En voesj van de rest: verzergt eir pagina op de site een betjen!

ALGEMIENE VERGERINK 31/10/2013

 • Posted on: 19 October 2013
 • By: losseadmin

Beste leiden

Weir noeidigen eir ba hoeigdringendhèd oit op een gralèk belangrekke

ALGEMIENE VERGERINK VAN DE LOSSE GROEPEN
VAN HET CHARTERELLE
Een DONDERDAG DEN 31STEN OKTOEBER 2013 om acht ieren

in de Graa Stien (op ’t ieste) op de Groeite Mert

Gelèk dag ge wetj, hemmen weir as bestier de lesten toid saumensprauk ghad me de vaste groepen en ’t stad. Dooroit zen een oontal vraugen van ’t stad gekommen, die meweir, democratisch gelek dammen zen, vanoigest moeten veirleggen on de basis, on eir dus.

Reactie op vergadering stad Aalst

 • Posted on: 4 October 2013
 • By: losseadmin

Aalst, 30 september 2013

Op 18 juni jl. werd door de stadsdiensten een vergadering belegd met als agendapunt o.a. de losse groepen in de stoet. De afgevaardigden van ‘De Losse Groepen’ werden door een vergetelheid niet uitgenodigd, maar reageerden toch, na terugkoppeling naar de leden, op het verslag van die vergadering. Ook over de verzekering van de (losse) groepen hebben we een mening neergeschreven. Hieronder de tekst.

Ja, maar..

 • Posted on: 18 July 2011
 • By: losseadmin

Met dit verdict nemen de losse groepen hun verantwoordelijkheid bij het vormen van een nieuwe regeling. Een betere regeling van de al te lange carnavalstoet. Na de vakantieperiode wordt de beleidsnota met voorstellen om de stoet korter te maken op een algemene vergadering vorm gegeven en daarna aan de andere (tr)actoren gepresenteerd.

Het bestuur van De Losse Groepen heeft in elk geval al volgende boodschap voor haar leden:

Bezint eer ge begint   (maar trek het niet te lang)

Pagina's